Bedroefd nemen wij afscheid van onze       oud-voorzitter  en erelid     Arie Beemsterboer Tot op het laatst was hij betrokken bij onze vereniging.     Wij zijn hem dankbaar voor alles wat hij                 voor onze vereniging heeft gedaan.     Onze gedachten gaan uit naar Els, de kinderen en     kleinkinderen en verdere familie.     Wij wensen hen sterkte voor de komende tijd Historische vereniging Suyder Cogge Open Monumentendag 2014 Zaterdag 13 september 2014 wordt de Open Monumentendag gehouden Onze vereniging neemt deel aan deze dag en organiseert diverse activiteiten. In het Koggehuis wordt een workshop historische rechtzaak gehouden om  11.00, 12.00 en 14.00 uur  en in het Oosterleker kerkje wordt nogmaals de expositie van de oude tramlijn gehouden. Voor het hele programma van de Open Monumentendag 2014 Lees verder.... Uitreiking Opsteker 2013: Jaap Veldhuis , voorzitter van de werkgroep Land en Pand , geeft aan dat de Opsteker voor de 5e  keer wordt uitgereikt en dat de keus dit jaar is gevallen op de herbouwde stolpboerderij van de fam. van Ojen aan de Zuiderdijk nr. 10. Deze stolp is op de plaats gekomen van hun door brand totaal verwoeste stolpboerderij en is op verantwoorde en originele wijze herbouwd. De Opsteker 2013 wordt vervolgens uitgereikt door hun buurman de heer Jan-Willem Breukink. Vrijwilliger van het Jaar Jaap Veldhuis wordt door voorzitter Vivian  Pieters tot Vrijwilliger van het Jaar benoemd. Zij bedankt hem voor het vele werk dat hij voor de tentoonstelling over de stoomtramlijn Zuider Kogge heeft verricht en overhandigt hem een mooie bos bloemen. Jaarboek 2013 Het jaarboek 2013 van de Historische Vereniging Suyder Cogge is uit. In de Jaarkroniek 2013 wordt ingegaan op gebeurtenissen die het afgelopen jaar in de dorpen Venhuizen, Hem, Oosterleek, Wijdenes en Schellinkhout hebben plaats gevonden. Lees verder .... door de tijd! Maak een reis