Hoe West-Friesland vorm kreeg: bodem, landschap en bewoning. Op dinsdag 8 november a.s. organiseert de historische vereniging Suyder Cogge een lezing door Nico Bregman in dorpshuis ’t Centrum in Venhuizen. Een half jaar geleden brachten regionale en landelijke media de hierbij afgebeelde archeologische "Vondst van het jaar" onder de aandacht: een bronsschat uit de Westfriese bodem, opgegraven nabij Hoogkarspel tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe N23/Westfrisiaweg. Als onderdeel van deze werkzaamheden werd gedurende een half jaar intensief archeologisch onderzoek gedaan naar bodem, landschaps- ontwikkeling en bewoning van met name prehistorisch West- Friesland. De resultaten worden intussen uitgewerkt en zijn o.a. de basis voor enkele universitaire proefschriften die, naar verwachting, in 2017 zullen verschijnen. Voor meer informatie Lees verder.... Start werkzaamheden Oosterleek 39, huisje fam Balk Vereniging Hendrick de Keyser heeft de buren en omwonenden van langhuis Oosterleek 39 een brief gestuurd met de mededeling dat maandag 31 oktober 2016 de restauratie van start gaat. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Pronk Restauratie BV uit Warmenhuizen. Voor meer informatie: Lees verder…