Jaarvergadering 2016 In de jaarvergadering 2016 zijn de verlies- en winstrekening 2015 en de begroting van 2016 vastgesteld. De verlies- en winstrekening gaf een kleine nadelig saldo te zien en de begroting 2016 is sluitend. Tijdens de jaar vergadering werd de opsteker van 2015 uit gedeeld aan de familie Jonker voor de restauratie van hun boerderij aan De Buurt 11. Ook werd tijdens de jaarvergadering de vrijwilliger van 2015 bekend gemaakt. Als  vrijwilliger van 2015 werd  Gré de Hart aangewezen voor al haar werk binnen de vereniging en in bijzonder voor haar werk- zaamheden binnen de werkgroep van de redactiecommissie. Expositie veiling Zuiderkogge Op zaterdag en zondag 2 en 3 april is de expositie over de veiling de Zuiderkogge gehouden. Het was dan 100 jaar geleden dat “De veiling Zuiderkogge” werd opgericht. De werkgroep Land en Pand heeft een expositie samengesteld over het wel en wee van de veiling. De opening werd verricht door de laatste voorzitter van de coöperatieve veilingvereniging de Zuiderkogge, de heer N.Redeker. Opening van de tentoonstelling op zaterdag 26 maart 2016 Voor meer informatie: Lees verder .... Onthulling gedenksteen Jan Hoek. Op zaterdag 26 maart vond de onthulling plaats van de gedenksteen voor de in Nederlands Indië in 1949 gesneuvelde dienstplichtig militair Jan Hoek uit Venhuizen, Vooraf aan de onthulling vond in de Triangel het officiële gedeelte plaats waarin o.a. een uitleg over de totstandkoming van de plaquette door Antoon Roet Daarna volgde de onthulling van de gedenk- steen buiten bij de toren van de Nederlands Hervormde Kerk door Guus Sijs en Antoon Roet. Na “een lange voorbereiding” werd uit- eindelijk de gedenksteen onthuld door de twee Indiën veteranen Antoon Roet en Guus Sijs. Klik in de foto’s voor een vergroting Guus Sijs en Antoon Roet Het plaatsen van de gedenksteen leek op niets uit te lopen, omdat Drechterland het geen taak voor de gemeente vond.  Het ’Koggehuis-beraad’ van de politiek bij de Historische vereniging Suyder Cogge heeft  geholpen. Door de onthulling kregen de Indiën veteranen uit Venhuizen alsnog hun eigen monument. De gedenksteen hangt aan de muur van Nederlands Hervormde Kerk gelegen aan de Kerkweg te Venhuizen. Lees verder.... J.Wolf- Hoek(nicht van J.Hoek) Aankondiging Congres. Op vrijdag 24 juni organiseert de Stichting  Middeleeuwse Archeologie een ééndaags congres over de archeologie van de waterbeheersing in Nederland vanaf de middeleeuwen tot in de nieuwe tijd.  Te gelijkertijd wordt ook het boek over de Zuiderdijk “Dwars door de Dijk” gepresenteerd. Binnenkort start daarvoor de voorinschrijving. Voor de leden van de Historische vereniging Suyder Cogge wordt het boek tegen een wat gunstiger prijs aangeboden. Voor meer info over dit congres. Lees verder....