Open Monumentendag 2014 Zaterdag 13 september 2014 wordt de Open Monumentendag gehouden Onze vereniging neemt deel aan deze dag en organiseert diverse activiteiten. In het Koggehuis wordt een workshop historische rechtzaak gehouden om  11.00, 12.00 en 14.00 uur  en in het Oosterleker kerkje wordt nogmaals de expositie van de oude tramlijn gehouden. Voor het hele programma van de Open Monumentendag 2014 Lees verder.... Jaarvergadering 2014.   Op 16 april 2014 is de jaarvergadering gehouden. Tijdens de vergadering kwamen de volgende onderdelen aan de orde: Notulen De notulen  en het financieel jaarverslag van 2013 werden goedgekeurd en de begroting van 2014 werd vastgesteld. Verkiezing bestuursleden: Aftredend en niet herkiesbaar zijn : Jaap Veldhuis en Monique Baas Als nieuw bestuurslid stelt zich Klaas Bant zich beschikbaar. Hij wordt vervolgens met instemming van de algemene vergadering benoemd. Uitreiking Opsteker 2013: Jaap Veldhuis , voorzitter van de werkgroep Land en Pand , geeft aan dat de Opsteker voor de 5e  keer wordt uitgereikt en dat de keus dit jaar is gevallen op de herbouwde stolpboerderij van de fam. van Ojen aan de Zuiderdijk nr. 10. Deze stolp is op de plaats gekomen van hun door brand totaal verwoeste stolpboerderij en is op verantwoorde en originele wijze herbouwd. De Opsteker 2013 wordt vervolgens uitgereikt door hun buurman de heer Jan-Willem Breukink. Vrijwilliger van het Jaar Jaap Veldhuis wordt door voorzitter Vivian  Pieters tot Vrijwilliger van het Jaar benoemd. Zij bedankt hem voor het vele werk dat hij voor de tentoonstelling over de stoomtramlijn Zuider Kogge heeft verricht en overhandigt hem een mooie bos bloemen. Presentatie Hoedjesmuseum: Na de jaarvergadering geeft Mevrouw van der Aarde een presentatie over het Hoedjesmuseum. Mevrouw van der Aarde beheert het Hoedjes-museum in Andijk en presenteert vanavond een deel van haar collectie. Dit doet zij op een zeer leuke en interessante wijze en e.e.a wordt dan ook op enthousiaste wijze ontvangen door het aanwezige publiek. Jaarboek 2013 Het jaarboek 2013 van de Historische Vereniging Suyder Cogge is uit. In de Jaarkroniek 2013 wordt ingegaan op gebeurtenissen die het afgelopen jaar in de dorpen Venhuizen, Hem, Oosterleek, Wijdenes en Schellinkhout hebben plaats gevonden. Lees verder .... door de tijd! Maak een reis