Lezing over criminele vrouwen in West-Friesland op dinsdag 25 november 2015. Lezing door Jan De Bruin, van het Westfries Archief. In deze lezing gaat het over criminele vrouwen uit West-Friesland, de straffen die aan hen werden uitgedeeld en hoe hierover informatie te vinden is in de rechtbankarchieven van voor 1811. Na de pauze gaat het over ondeugende Oosterlekers  en ook de familie Valentijn uit Hem zal de revue passeren. Het startpunt voor dit laatste deel is de grootmoeder van Jan de Bruin, Ida Valentijn uit Wijdenes. De lezing vindt plaats in de Wiekslag op de Molenweg in Wijdenes op woensdag 25 november Aanvang: 20.00 uur Gratis voor leden, niet-leden betalen € 2,50 entree. Oproep veiling Zuiderkogge In 2016 is het 100 jaar geleden dat de veiling Zuiderkogge in Hem werd opgericht. Naar aanleiding van dit feit gaat de werkgroep Land & Pand medio maart 2016 een tentoonstelling over de veiling Zuiderkogge samenstellen. Wij verzoeken iedereen die materiaal , in welke vorm dan ook , beschikbaar wil stellen voor deze tentoonstelling contact op te nemen met de voorzitter van de werkgroep Land & Pand. Jan Peerdeman , voorzitter werkgroep Land & Pand, tel. 06 53 22 52 06 of e-mail : jan@peerdeman.nl of secretaris@suyder-cogge.nl Eerbetoon aan jongens van toen. Breed overleg over gedenkteken voor veteranen Al enige tijd probeert een groep voormalige Indiëgangers, ondergebracht in de Veteranen werkgroep  Drechterland, voor een een plaquette voor de jonge Venhuizers die pal na de Tweede Wereldoorlog als militair naar het toen- malige Nederlands Indië zijn uitgezonden. Aanvankelijk leek dat op niets uit te lopen, omdat Drechterland het geen taak voor de gemeente vond.          Jan Hoek op patrouille     Foto fam Hoek Het ’Koggehuis-beraad’ van de politiek bij de Historische vereniging Suyder Cogge lijkt te hebben geholpen Het NHD heeft deze problematiek met een artikel in de krant van zaterdag 26 september 2015 verder onder de aandacht gebracht. Lees verder voor het artikel...